Dette lægger bankerne vægt på, når de skal låne dig penge


Skal du låne penge i banken, kan det være ganske rart at vide, hvad der egentlig bliver lagt vægt på. Inden du kan optage et lån, vil der nemlig blive foretaget en kreditvurderingen, som har til formål for banken at sikre, at de låner penge til en person, som betaler dem tilbage igen 

Banken kan ikke låne penge ud til hvem som helst. De driver en forretning, som blandt andet er afhængig af, at de får deres lånte penge retur. Under en kreditvurdering vurderer banken således, hvor mange penge du realistisk set kan betale tilbage og dermed låne.  


Evnen til at betale tilbage 

Når banken foretager en kreditvurdering, kigger de blandt andet på din evne til at betale lånet tilbage. Alt efter hvordan din økonomi ser ud, kan der nemlig være forskel på, hvor stort et lån, det vil være muligt for dig at betale tilbage.  

Skal der kigges på betalingsevnen, må der kigges på forholdet mellem dine indtægter og udgifter. Er de to tal næsten lig hinanden, er det klart, at der ikke er plads i budgettet til at betale mange penge af på et lån hver måned. 

 

Villigheden til at betale tilbage 

Et andet parameter, som banken kigger på, når de skal foretage deres kreditvurdering, er din villighed til at betale tilbage. Én ting er nemlig om din økonomi i realiteten tillader dig, at du kan betale lånet tilbage, altså betalingsevnen, noget helt andet er, om det bliver gjort.  

Når din betalingsvillighed skal vurderes, går banken blandt andet ind og kigger på de lån, som du tidligere har optaget. Har du eksempelvis optaget forbrugslån med høje renter, som du ikke har betalt tilbage til tiden, vil din betalingsvillighed blive vurderet ringere.  

Ubetalte regninger og overtræk kan ligeledes påvirke vurderingen af din betalingsvillighed. Vil du overbevise banken om dine evner inden for dette felt, er det brugbart at lægge et budget. På den måde kan du nemlig vise, at du har styr på hvor mange penge, du bør bruge på de forskellige poster. 


Hvad kan du stille i sikkerhed? 

Optager du et lån i banken, skal du typisk stille sikkerhed. At stille sikkerhed betyder, at du pantsætter nogle af dine værdifulde genstande i lånet. Dette kan for eksempel være din ejendom, en båd eller en bil.  

Hvis du misligholder dit lån, kan banken kræve, at de genstande, som er blevet stillet i sikkerhed, bliver solgt på auktion. Banken opkræver således pengene for salget, og på den måde kan de få deres lånte penge tilbage, selvom du ikke har tilbagebetalt din del.  

Ejer du et dyrt hus eller en dyr bil, betyder det, at du har mulighed for at stille mere i sikkerhed. På den måde kan du optage lån på større beløb, da banken har en garanti for, at de kan få deres penge retur. 


Hvad arbejder du med? 

Der er ikke som sådan nogen fast opskrift på, hvordan en kreditvurdering bliver foretaget. En kreditvurdering er nemlig i høj grad et helhedsbillede af en persons økonomiI mange banker bliver det dog undersøgt, hvad du arbejder med, da dette påvirker din indtægt i høj grad. Nogle typer af arbejde er således mere stabile end andre.  

Er du eksempelvis freelancer, eller udfører sæsonarbejde, har du ikke på samme måde en fast indtægt, som man har i andre typer af job. En svingende indkomst kan betyde en større risiko for banken, og derfor er dette ligeledes væsentligt i en kreditvurdering.  

Sådan påvirker kreditvurderingen dit lån 

Generelt gælder det, at jo mere kreditværdig du bliver vurderet, jo flere penge kan du låne til en lavere rente. Dette skyldes, at banken i virkeligheden bedømmer, hvor god du vil være til at betale lånet tilbage.  

Står de over for en kunde, som er meget kreditværdig, betyder det, at denne person får lettere ved at betale et lån tilbage. Dette kan dels ses på lånebeløbet, som bliver højere, men det kan også ses på renterne.  

Det hænger nemlig sådan sammen, at personer, som har en ringere grad af kreditværdighed, kommer til at optage lån med højere renter. Dette er en form for garanti for banken. Gennem høje renter vil de nemlig få en større del af deres penge tilbage hvilket er en fordel for banken, hvis du ikke kan tilbagebetale dit lån